local

 • ရဟန္းမင္းအမတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုက အိမ္ေထာင္ကြဲသူမ်ားအား ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳေတာ္မူ

  ေအာက္တုိဘာ ၄၊ ၂၀၁၅၊ ရန္ကုန္
  ရဟန္းမင္းအမတ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုက အိမ္ေထာင္ကြဲသူမ်ားအား ေျဖလႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ားအား     ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္းကို ဓမ္ၼညီလာခံတြင္အႀကံျပဳ သြားမည္ဟု ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔ က ယူကန္   သတင္းဌာနသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ..

 • People of Myanmar – Vote without fear or Favor

  My Fellow Country Men and Women,
  Greetings to all of you, as you wait for the pivotal moment in Myanmar history! The nation has waited for decades. After many false dawns, my dear people, we have our first free elections. 93 parties, 5800 party candidates, 3000 independent candidates. The quest for democracy is in full flow in Myanmar today!
  I applaud the sagacity of our Leaders in their vision of democracy. I congratulate the law enforcing officers for their efforts to make this election a success. Fringe elements and merchants of hatred are out in the open, trying to sully the good name of our nation. Eschewing electoral violence is a hard challenge and I am glad our Law Enforcing authorities are rising up to the challenge.
  I pray for courage to the Election Commission. Its work so far ..

 • ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအား က်င့္သုံးစျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာဥပေဒဟု ေ၀ဖန္လိုက္ေတာ္မူ

  စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅၊ ရန္ကုန္
  ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္က စက္တင္ဘာလ ပထမအပတ္က ဥပေဒ အျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၊ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဥပေဒ တို႕အား က်င့္သုံး စျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ဥပေဒမ..

 • သီတာဂူဆရာေတာ္ႀကီးက ခ်င္းျပည္နယ္ရွိေရေဘးဒုက္ၡသည္မ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေထာင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္း

  စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ဟားခါး
  ဗုဒ္ၶဘာသာမွသီတာဂူဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိေရေဘးဒုက္ၡသည္မ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေထာင္ကို စက္တင္ ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕က ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ ၄င္းလွဴဒါန္းပြဲသို႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတ ဦးသိန္း စိန္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ာ..

 • မိဘမ်ားသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ လက္ထပ္ျခင္းဆိုင္ရာသြန္သင္ခ်က္ကို လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္ သားသမီးမ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾက

  ဗာတီကန္၊ ဇြန္လ ၁၅၊ CNS
  ရဟန္းမင္းႀကီးက ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိဘႏွစ္ပါး တို႕၏ ႏွစ္ဦးအၾကား နမ္းရႈပ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္ စကားအျငင္း အခုံမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ၿပီးဆုံးသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရန္ လိုအပ္ ၾကသည္ဟု ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႕က မီးေမာင္းထိုးျပရင္း မိဘမ်ားအား မိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။ ရဟန္..

 • စိန္ေပါလ္သာသနာျပဳအသင္းဂိုဏ္းမွ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ကိုရင္မ်ားက အသင္းဂိုဏ္း၏ (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ က်င္းပ သာသနာျပဳရာတြင္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ဟု ဆရာေတာ္မန္းဆိန္းဟွီ မိန္႕ၾကား

   
  ျမက္တို၊ ေမလ ၂၆
  ပုသိမ္ကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဆိန္းဟွီက ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သာသနာျပဳပုဂ္ၢိဳလ္တို႕၏ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႕က ျမက္တို ေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာ စိန္ေပါလ္ သာသနာျပဳအသင္းဂိုဏ္းမွ ရဟန္း မ်ားႏွင့္ ကိုရင္မ်ားက အသင္းဂိုဏ္း၏ (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ ဂ်ဴဗလီပ..

Page 5 of 14« First...34567...10...Last »