ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စာေပးစာယူထူးခၽြန္ေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

004-b

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၅

ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္း၏ပထမဆုံးအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ီးျမင့္ေပးအပ္ေသာ စာေပးစာယူပညာေရးဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ ေအာင္ လက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕က စိန္အန္ေထာ္နီဘုရားေက်ာင္း၀င္းရွိ ေရာင္ျခည္ဦးခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။

၄င္းအခမ္းအနားသို႕ ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ႏွင့္အတူ၊ ဘုန္းဘုန္းေမာ ရစ္ညြန္႕ေ၀၊ ဘုန္းဘုန္းဟိုက္ဂ်ီႏူးစ္ျမင့္စုိး၊ ဘုန္းဘုန္းသက္ေက်ာ္၊ ဘုန္းဘုန္းစိန္ထြန္း၊ ဘုန္းဘုန္းေဌးလြင္၊ သီလရွင္ကိုရင္မ်ား၊ စာေပစိတ္၀င္စားၾကေသာ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း (၁၂၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္းက ေက်ာင္းတည္ေထာင္ရျခင္း အေၾကာင္းကို ဦးစြာေျပာၾကားရာတြင္ ““ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ လက္ခံသြန္သင္ထားေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား ကို သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား လြယ္ကူစြာႏွင့္ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ၀န္းက်င္တစ္ခု၊ ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ စဥ္းစားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႕စတင္ဖြင့္လွစ္ရာ တြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အေ၀းသင္ေအာင္လက္မွတ္အဆင့္ပညာေရးအစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ဒီေန႕လက္မွတ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ားစုေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေ၀းလံေသာေနရပ္ ႏွင့္အလုပ္အကိုင္မ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္တက္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေသာ္လည္း မိမိတို႕အေနျဖင့္ လြန္စြာပင္ ဂုဏ္ယူမိၾကေၾကာင္းကို တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ရင္ဖြင့္စကားမ်ား လွမ္းေျပာၾကပါေၾကာင္း”” ျဖင့္ ရွင္းျပေပးသည္။

ထို႕ေနာက္ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ေသာ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္းတို႕က ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ ၾကေသာ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးအား ““အေ၀းသင္ထူးခၽြန္စြာေအာင္ ျမင္ျခင္းလက္မွတ္ (သာမန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကာႏြန္ ဥပေဒပုဒ္မအခ်ဳိ႕)”” ခ်ီးျမင့္ေပးအပ္ၾကပါသည္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ လာေရာက္မတက္ယူႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေအမလီက ““အခုလို ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုနဲ႕ဆရာေတာ္ေယာဟန္တို႕ လက္မွတ္ပါတဲ့ ေအာင္လက္မွတ္ကို စာတိုက္ကေန ရေတာ့ သိပ္ေပ်ာ္တာပဲ။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ဒီပလိုမာပညာေရးအစီအစဥ္ကို တက္အုံးမယ္”” ဟု တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သူမ၏ခံစားခ်က္ပီတိကို လွမ္းေျပာျပသည္။

ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႕မွစတင္ၿပီး ဒီပလိုမာဘြဲ႕ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ၄င္းဒီပလိုမာဘြဲ႕အတြက္ ပညာသင္ၾကားသူမ်ားသည္ စတင္ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာသင္ေၾကး (၁) သိန္းကို မတတ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးရန္ လည္း ေၾကညာထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႕အထိ ၄င္းဒီပလိုမာဘြဲ႕အစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္းမွာ (၃၀) ေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိထားပါသည္။ ၀၀၄ ေအာင္ေက်ာ္ဦး

533  Views
Previous: ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေနၿပီဟု ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ထုတ္ျပန္
Next: အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးတို႕၏ ဖိုမသဘာ၀သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဘုရားလက္ေဆာင္ ျဖစ္သည္ဟု ဘုန္းဘုန္းေမာရစ္ မိန္႕ၾကားေတာ္မူ