တ႐ုတ္ႏွင့္ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္

ဗာတီကန္၊ ေမလ ၉၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Secretary of State ျဖစ္ေတာ္ မူေသာ ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္းအား ၄င္း၏ ဗာတီကန္႐ုံး ေတာ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၾကၿပီးေနာက္ ဗာတီကန္-တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ သံတမန္ ေကာင္းမြန္ေရးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳလာႏိုင္ သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
၄င္းအစည္းအေ၀း၌၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကာဒီနယ္ပါ႐ိုလင္းအား ဗာတီကန္-တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ  ႏွစ္ခု၏ တိတ္တဆိတ္ေဆြးေႏြးေနမႈ အေျခအေနကို ေမးျမန္းၾက သည္ဟု သိရွိရသည္။ ၄င္းေမးျမန္းမႈအေပၚ၊ ကာဒီနယ္ ပါ႐ို လင္းက ဗာတီကန္-တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ ဆက္ဆံေရးကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ႏွစ္ဖက္စလုံးက တျခားသူမ်ား၏အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြး ပါ၀င္မႈမ်ားကို သုံးသပ္ေနၾကတာမို႕၊ ေဆြးေႏြးမႈက တုန္ဆိုင္းေႏွးေကြးေနပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဗာတီကန္က ထိုင္၀မ္ ႏိုင္ငံကို အသိအမွတ္ျပဳထားတာမို႕ ၄င္းအသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပယ္ဖ်က္ေစလိုေသာေၾကာင္း ေရွ႕မတိုး သာ ျဖစ္ေနရပါသည္”” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ရွင္းျပေတာ္မူေၾကာင္းျဖင့္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ေျဖၾကားေပးေတာ္မူသည္။ ၀၀၃ ကုန္ဇမႈန္း

151  Views
Previous: ရဟန္းမင္းႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤလီလူမ်ဳိး)အေရး ႏိုင္ငံတကာညီလာခံကို ဗာတီကန္တြင္ က်င္းပေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေတာင္းဆို
Next: ျပည္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇႏ္ၵားၿပံဳးခ်ဳိႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း (ကက္သလစ္ရဟန္းေတြမွာ သာသနာျပဳလိုစိတ္ေတြ အားနည္းလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီရဟန္းေတြဟာ ကိုယ့္ဘာသာ၀င္ေတြကို ဘာသာတရား၊ ဘုရားအေၾကာင္းေတြကို သင္ၾကားေပးတဲ့ေနရာမွာေတာ့ အားေကာင္းလာၾကတယ္)