ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္လား႐ႈိးကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါးက အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲပဋိပက္ၡႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ ညီလာခံေခၚယူမည္

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၂ ၂၀၁၈

ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္လား႐ႈိးကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမ်ားမွ ဆရာေတာ္ႀကီး(၃) ပါးတို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲပဋိပက္ၡ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ ညီလာခံက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။
၄င္းညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္၄င္းညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ၄င္းသာသနာ (၃) ခုမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ မႏ္ၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကို ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူတစ္ဦးထံမွ သိရွိရပါသည္။
ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္က ၄င္းအမည္မေဖာ္လိုသူတစ္ဦးအား အဘယ္ေၾကာင့္ ၄င္းညီလာခံကို က်င္းပရန္လိုအပ္သနည္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ သူက ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးထဲမွာ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ ဘာသာ၀င္တစ္ခ်ဳိ႕က ေကအိုင္ေအကို အားေပးတာရွိသလို၊ တခ်ဳိ႕က ေကအိုင္ေအကို အားမေပးတာ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ဘယ္ဘက္ကိုမွအားမေပးတာလည္း ရွိတယ္၊ ေနာက္ၿပီး စစ္ပြဲကို ၾကာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ နယ္ခံကက္သလစ္ဆရာ ေတာ္ေတြရဲ႕တရား၀င္လမ္းညႊန္ခ်က္ဆိုတာလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ ဒီအၾကားထဲမွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားတဲ့ကက္သလစ္အမည္ ခံကခ်င္လူမ်ဳိးတစ္ခ်ဳိ႕က နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ေတြကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္တာေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကိုၾကည့္ရင္ စစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ေနရာေဒသက ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္ျခင္းက တရား၀င္ မရွိေလေတာ့ ပ႐ုတ္ဒုက္ၡျဖစ္ကုန္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွာ ႏိုင္ငံေရးျပသာနာရွိၿပီဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံက ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ေတြက ၀င္ေရာက္လမ္းၫႊန္ေပးမႈ ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ (ဥပမာ၊ ႏိုကာရာေကြးႏိုင္ငံ၊ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၊ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ) ေတြကို ေတြ႕ရွိၾကားသိရပါ တယ္။ အခုနားက ေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့၊ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့၊ ျမစ္ႀကီးနား ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါတန္၊ ဗန္းေမာ္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေရမြန္ ဆြမ္လုကမ္ႏွင့္လား႐ႈိးကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ဇာေဟာင္းတို႔သုံးပါးက ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ဒီညီလာခံကို က်င္းပဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါ တယ္”” ဟု ရွင္းျပပါသည္။
၄င္းညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္၊ ကက္သလစ္သာသနာ ေတာ္၏လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ သြန္သင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီးေတာ့၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္လား႐ႈိးကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမ်ားမွ ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါးက လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ စစ္ပြဲကိစ္ၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစ္ၥ၊ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအကိစ္ၥ၊ ဒုက္ၡသည္မ်ားကိစ္ၥ၊ ဘာသာေရးကိစ္ၥ စေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္သြားၿပီး ၄င္းသာသနာ (၃) ခုအတြင္းတြင္ ရွိေနၾကေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္လည္း ၄င္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အတိုင္းသာ လႈပ္ရွားလာၾကရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ေသာ ညီလာခံကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္”” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူက ေျပာျပသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၀န္းက်င္တြင္လည္း သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ သီရိလကၤာစစ္တပ္ႏွင့္တိုက္ကား သူပုန္တုိ႔ အၾကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ ၄င္းေဒသရွိကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တရား၀င္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၄င္းညီလာခံသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ၊ အႏ္ၱရာယ္မ်ားေသာ ညီလာခံျဖစ္ေသာ္လည္း ကမ္ၻာ့ သမိုင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သမိုင္းႏွင့္ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔၏သမိုင္းထဲတြင္ တြင္က်န္ရစ္ခဲ့မည့္ ညီလာခံ အျဖစ္ အၿမဲတမ္း က်န္ရစ္ခဲ့မည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ ဤညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းဆုေတာင္း ေပးၾကပါစို႔။ ၀၀၆ ကုန္ဇမႈန္း

174  Views
Previous: (ရွင္ေယာဟန္ ၂ း ၄) က ““အခ်င္းမိန္းမ”” ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ဆရာႀကီးယုဒသန္ရဲ႕ ဗမာစကားမႂကြယ္၀ျခင္းရဲ႕အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္းက ေထာက္ျပၿပီ
Next: ခ်င္းျပည္နယ္၌ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း (၂၈၇၅) ခုရွိ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း (၄၆၉) ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္