လူတစ္ေယာက္ရ႕ဲ ေကာင္းမြန္ေသာေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ဟု ဆရာေတာ္ေယာဟန္က တိုက္တြန္း

 

ရဲမြန္၊ မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၉

ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစာေယာဟန္က ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီမွာ ရွိေနၾကတဲ့အရင္းအျမစ္ေတြကို အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေမရီကဲ့သို႔ အသုံးခ်ၾကရန္ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔က ရဲမြန္ရြာတြင္ က်င္းပေသာ လုဒ္မယ္ေတာ္ သခင္မ ပြဲေန႔၌ ေဆာ္ၾသေတာ္မူလိုက္သည္။

 

ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစာေယာဟန္က ““က်မ္းစာထဲမွာ ဖတ္႐ႈရတဲ့အတိုင္းပဲ၊ ကနဦးအမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေသာဧ၀ဟာ ဘုရားစကားကို နားမေထာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူသားေတြ ဟာ ဆင္းရဲဒုကကို ေရာက္ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ေမရီ (မယ္ေတာ္သခင္မ) က ဘုရားစကားကို နားေထာင္လိုက္နာ ခဲ့တာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားဟာ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမရီက ဘုရားသခင္ရဲ႕ စကားကို လက္ခံ၊ နားေထာင္တဲ့အတြက္ ကယ္တင္ရွင္ေယဇူးဟာ ေမရီဆီကေန ေမြးဖြားလာၿပီး လူသားအားလုံးရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီဟာ မေကာင္းမႈကို က်ဴးလြန္ၾကတဲ့အခါမွာ မိမိအတြက္ သာမက တျခားသူေတြအေပၚမွာလည္း ဆိုးက်ဳိးေတြကို ျဖစ္ေစသလိုပဲ၊ ေကာင္းမႈကိုျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အက်ဳိးရွိတာမဟုတ္ဘဲ တျခားသူေတြအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ေမရီလိုပဲ ေကာင္းေသာအလုပ္ကိုသာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ အားေပးလိုပါတယ္”” ဟု တရားနာပရိသတ္မ်ားအား မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး သူက ““ဘုရားရတနာကို ကိုယ္၀န္လြယ္ထားရတဲ့ေမရီဟာ လူသားရတနာကို လြယ္ထားရ တဲ့ အစ္မျဖစ္သူ ဧလိဇဘက္ဆီကို သြားေရာက္ၿပီး ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ မယ္ေတာ္ (ေမရီ) ဟာ အသက္အရြယ္ ရ ႏုငယ္သန္စြမ္းေနေသးသည့္အျပင္ သူ႔ကိုယ္၀န္ဟာလည္း လအနည္းငယ္သာ ရွိေနေသးပါတယ္။ အစ္မျဖစ္သူ ဧလိဇဘက္ကေတာ့ အသက္အရြယ္အရ အသက္ႀကီးၿပီး ျဖစ္ေနၿပီး သူ႕ကိုယ္၀န္ဟာလည္း (၆) လရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမရီဟာ ဘုရားရတနာ (ခရစ္ေတာ္) ကို ကိုယ္၀န္လြယ္ထားရေပမယ့္ ငါဟာဘုရားရဲ႕အေမလို႔ မာန္၀င္မေနဘဲ၊ အသက္ႀကီး၊ ကိုယ္၀န္ရင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဧလီဇဘက္ဆီကို သြားၿပီး အိမ္မႈအလုပ္ေတြကို သြားလုပ္ ကူေပးခဲ့ပါတယ္လို႔ က်မ္းစာမွာ ဖတ္ရပါတယ္။ မယ္ေတာ္သခင္မလိုပဲ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီမွာ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ အစြမ္းအစေတြ၊ ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က အသက္ငယ္မယ္၊ ဥစ္ၥာရွိမယ္။ တခ်ဳိ႕က က်န္းမာမယ္၊ တခ်ဳိ႕က ဆင္းရဲမယ္၊ တခ်ဳိ႕က မက်န္းမာဘူး၊ အသက္လည္းႀကီးေနၿပီ။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕အစြမ္းအစ ေတြကို အသုံးခ်ၿပီးေတာ့ မိမိထက္ ဘ၀ကံၾကမာဆိုးတဲ့သူေတြ၊ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြ၊ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြကို တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ကူညီေပးၾကရမယ္”” ဟု တရားနာပရိသတ္မ်ားအား ေဆာ္ၾသေတာ္မူလိုက္သည္။  ကုန္ဇမႈန္း

263  Views
Previous: Australian Jury did not listen to their consciences on Cardinal Pell’s case
Next: ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၀ါတြင္း ကာလအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ သတင္းစကား