ခ်မ္းသာရြာသို႔ ဖရန္စစၥကင္း သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀ဝ)ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ေက်ာက္စာတိုင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေခ်ာင္းဦး၊ ဧၿပီလ ၁၊ ၂၀၁၉  RVA

မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာေက်းရြာသို႔ မာရိယာ၏ သာသနာျပဳ ဖရန္စစၥကင္းသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္း ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀ဝ) ျပည့္ ရာျပည့္ဂ်ဴဗလီအခမ္းအနားကို (၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးစြာသီလရွင္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ ဂ်ဴဗလီအထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္ကို  ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း ဦးေဆာင္ကာ ေကာင္းခ်ီးေပး၍ ဖရန္စၥကင္းသီလရွင္မ်ားမွ သစ္ပင္အား ေျမခ်စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါ သည္။ အဲ့ဒီေနာက္ ဂ်ဴဗလီအထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ျဖစ္ေသာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဆင္းတုေတာ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ကာ ေကာင္းခ်ီးေပး၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္သို႔ ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ာလ္းစ္ဘို ၊မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း၊ သာသနာအသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဖရန္စစၥကင္း အသင္းဂိုဏ္းဝင္မ်ား၊ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဂ်ဴဗလီ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘိုမွ ဩဝါဒျြမက္ၾကားရာ၌ ယခုလိုမ်ိဳး ဖရန္စစၥကင္းသီလရွင္ေတြရဲ႕ ႏွစ္(၁၀ဝ)ျပည့္ ဂ်ဴဗလီကို က်င္းပၿပီး ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းၾကရာ၌ သီလရွင္ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးအေဆာင္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ  ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွရရွိခဲ့ေသာ မ်ားျပားလွတဲ့ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္သာ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းရန္သာမက ဘုရားရွင္ ေပးသနားသည့္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကတဲ့ သီလရွင္မ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရၿပီး ေက်းဇူးတင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီလရွင္မ်ားသည္ဘာသာတူမ်ား အတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ခံစားေစၿပီး ဘာသာတူ အမ်ားအတြက္အက်ိဳးျပဳတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မစၦားတရားအၿပီးတြင္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ဂ်ဴဗလီေက်ာက္တိုင္အားလွဴဒါန္းခဲ့ၾက ေသာအလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ားလည္း ခ်ီးျမႇင့္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ညပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားပါဝင္ခဲ့ၿပီး ပြဲေတာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ခ်မ္းသာရြာသို႔ ဖရန္စစၥကင္သီလရွင္ေက်ာင္းစတင္ေရာက္ရွိခဲ့ပံုမွာ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္က်ခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ဖိုးသည္ ခ်မ္းသာရြာ၌ တာဝန္က်စဥ္ သီလရွင္မ်ားကို ထားရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ ပါတယ္။ သို႔ေသာ္၄င္းသည္ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ စိန္ဂြ်န္းမေနာ္ယမံ ေက်ာင္းတြင္ အနားယူေနခ်ိန္ Fr. Clament မွခ်မ္းသာရြာ၏ေက်ာင္းထိုင္ရဟန္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၄င္းက ၤမ. ဂ်ိဳးဇက္ဖိုးထံမွ အႀကံညဏ္မ်ားရယူကာ Fr. ဂ်ိဳးဇက္ဖိုး၏ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကို ေပါင္းကာ သီလရွင္ေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္း တစ္ခုကိုပါ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္မွာ ခ်မ္းသာရြာမွ ဝင္လိုသူ မိန္းကေလးအခ်ိဳ႕အား သီလရွင္ျဖစ္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ထား၍ အစိုးရ လက္မွတ္ရ သင္တန္းမ်ားတက္ကာ အစိုးရ ဆရာျဖစ္ဘြဲ႕မ်ားရရွိခဲ့ပါတယ္။ မေစလွီ ၊ မၿငိမ္းမယ္နဲ႔ မဂြန္းပံုတို႔မွာ ပထမ ဦးဆံုးေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွာ Fr. ဂ်ိဳးဇက္ဖိုး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ပါ တယ္။ ၄င္းကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ မာရိယာ၏ ဖရန္စစၥကင္းသီလရွင္မ်ား ေက်ာင္း၊ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကြန္ဗင့္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး Foulquier  ဦးေဆာင္ကာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ သီလရွင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ၿပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ သီလရွင္မ်ားဟာ ၄င္းတို႔၏ အဓိက လုပ္ငန္းျဖစ္ ေသာ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ေဆးေပးခန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုစဥ္က ခ်မ္းသာရြာ၌ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား မရွိေသးပါ။ သီလရွင္မ်ားဟာ ၄င္းတို႔၏ သီလရွင္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာပဲ စာသင္ခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး အစိုးရဆရာျဖစ္ ဘြဲ႕ယူထားသည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား သီလရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္ကာ သင္ၾကား ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ခ်မ္းသာရြာမွ ကေလးငယ္မ်ားအျပင္ အနီးအနားရွိ ဗုဒၶဘာသာရြာမ်ားမွ ကေလးမ်ားလည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ မူလတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးေပါင္း (၁၃၀) ျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း အစိုးရေက်ာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ သီလရွင္မ်ားသည္ ပညာေရး အျပင္ က်န္းမာေရးအတြက္  ေဆးေပးခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆးခန္းသို႔ မလာေရာက္ႏိုင္ေသာ လူနာမ်ားကို လည္း အိမ္တိုင္ ရာေရာက္ ကုသမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်မ္းသာရြာမွ ဘာသာတူမ်ားအျပင္ အနီးအနား ရြာမ်ားရွိ ဗုဒၶဘာသာရြာမ်ားသို႔လည္း ႏြားလည္းျဖင့္ သြားေရာက္ ကုသမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾက ပါတယ္။ ၄င္းအျပင္ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာ တစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးမ်ား ဘဝျမႇင့္တင္ေပးေရးအတြက္ အခ်ဳပ္အလုပ္ခန္းႏွင့္ ယက္ကန္းလုပ္ငန္းတစ္ခု ကိုလည္း တည္ေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ရင္း (၁၉၆၂ – ၁၉၆၆) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးက ကေမာက္ကမျဖစ္ေနရာ၊ ဦးေနဝင္း အစိုးရက ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳမ်ားအား  ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရာ ဖရန္စစၥကင္ သီလရွင္ (၇၂ ) ပါး ပါဝင္ပါတယ္။ ၄င္းတို႔အသင္းဂိုဏ္း၏ အႀကီးအကဲမ်ားလည္း ေရာမႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်မ္းသာရြာသို႔ ကို္ယ္တိုင္လာေရာက္ ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ခ်မ္းသာရြာသူ Sr.Josephine Kyi သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖရန္စစၥကင္ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း၏အႀကီးအကဲ Provincial Superior ျဖစ္ခ်ိန္ ခ်မ္းသာရြာမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စက္ခ်ဳပ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ေပးခဲ့ၿပီး ခ်မ္းသာရြာတြင္ ေရအလြန္ရွားပါးရာ ေသာက္သံုးရန္ ေရကန္ၾကီး (၅) ကန္ေဆာက္ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဖရန္စစၥကင္သီလရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔စတင္ေရာက္ရွိသည့္ေန႔မွစတင္ကာ ယေန႔တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀ဝ) အတြင္း ၄င္းတို႔အစြမ္းရွိသမွ်ျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈ ဘဝမ်ားအတြက္ပါ အားသြန္ခြန္ စိုက္ေပးဆပ္၍ ဆက္ကပ္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိ႕ရပါတယ္။ ၄င္းတို႔၏ေပးဆပ္မႈ၊ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားအား ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ရာျပည့္ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ အခမ္းအနား မစၦားတရားကို မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔က ဂ်ဴဗလီမစာၦးတရားက်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

99  Views
Previous: ျမစ္ဆံုမဟာစီမံကိန္း အၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို သေဘာထားထုတ္ျပန္
Next: သခင္ေယဇူး႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာပြဲေတာ္မဂၤလာအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေပးသနားေသာ တကမၻာလံုးအတြက္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတာ္