ကေလးေမြးေပးၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမိခင္တိုင္းဟာ မယ္ေတာ္သခင္မမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက မိန္႔ၾကား

ေညာင္ေလးပင္၊ ၉ ရက္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၀၁၉

 

ကေလးေမြးေပးၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမိခင္တိုင္းဟာ မယ္ေတာ္သခင္မမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ၏ပြဲေန႔ျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၉) ရက္ေန႔က မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏တရားဩဝါဒအျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

]]ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလံုးအတြက္ မယ္ေတာ္သခင္မဟာ သနားၾကင္နာတဲ့မိခင္ တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ဒီ ေညာင္ေလးပင္မွာ ေထာင္ေသာင္းသိန္းထိ စု႐ံုးၾကတယ္။ ျပည္သူျပည္သား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား စုစည္း ေတြ႕ဆံုရာေနရာလည္းျဖစ္တယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလံုး အမိမယ္ေတာ္ရဲ႔ ၾကားဝင္ဆုေတာင္းခံစားဘို႔ လာစုၾကတယ္။ ဒီရက္ေတြ အေမပြဲကို က်င္းပေနၾကတယ္။ ေညာင္ေလးပင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အားလံုးရဲ႕ သမိုင္းလည္းျဖစ္တယ္။ ျပင္သစ္ျပည္က သာသနာျပဳမ်ား အစျပဳခဲ့ ၾကတယ္။

၁၈၉၂ ခုႏွစ္မွာ ဆရာေတာ္ႀကီး Ambrose Bigandet ေညာင္ေလးပင္ သာသနာ ဖြင့္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး Michael Mignon က၊ သစ္သားဘုရားေက်ာင္း ေလး ေဆာက္ၿပီး လုဒ္မယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံခဲ့တယ္။ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္မွာ ဘုရားေက်ာင္း အသစ္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၁၈ခုႏွစ္မွာ မယ္ေတာ္ဂူ ေဆာက္၊ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွာ ဘာသာေရးအစြန္းအဖ်ားေရာက္တဲ့လူေတြက မယ္ေတာ္ဆင္းတုကိုဖ်က္စီးပစ္တယ္။ မ်ားမၾကာမွီပဲ ျပင္သစ္ျပည္က မယ္ေတာ္ဆင္းတုတစ္ဆူ ေရာက္လာခဲ့တယ္။

၁။       မယ္ေတာ္ဂူဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဒုကၡခံစားရဲတဲ့ သမိုင္းနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ ေနတယ္။ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုၾကားထဲက မယ္ေတာ္က အသင္းေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးတယ္။ သခင္ေယဇူးေလးကို ဒုကၡထဲက တိုင္းတပါးေျပးေရွာင္ခ်ိန္ ကာကြယ္ေပးသလို ကြၽႏု္ပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စစ္ေဘးေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနၾကတဲ့ IDP ရွိ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ သားသမီးမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနမွာပါ။

– ကာနန္လက္ထပ္ပြဲမွာ သားေတာ္သခင္ေယဇူးကို တန္ခိုးျပဘို႔ ႏိႈးေဆာ္ သလို၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးစီနဲ႔ မိသားစုကို ေကာင္းႀကီးေနမွာပါ။ ပထမဧဝဟာ၊ လူသားအားလံုးရဲ႔ မိခင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒို႔အားလံုး ဒီမိခင္မွ ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ပထမဧဝဟာ ဘုရားအခ်စ္ကို နားမလည္ခဲ့ဘူး။ ဒုတိယ ဧဝ(မာရိယား)ဟာ ဘုရားအခ်စ္ျဖစ္တယ္။ ႐ိုးသားစင္ၾကယ္တဲ့ ဂ်ဴးကညာစင္ေလဟာ ဘုရားရဲ႕မယ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဘုရားဇာတိကို ေမြးေပးတာ မဟုတ္ေပမဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႔ ကယ္တင္ေရး စီမံကိန္းထဲမွာ မိမိရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္၊ အေသြးသားနဲ႔ပါဝင္ၿပီး သခင္ေယဇူး ကယ္တင္ရွင္ကို ေမြးဖြါး ခဲ့တယ္။ ဘုရားဟာ ကြၽန္ပံု႑န္ယူၿပီး၊ ကမၻာႀကီးအတြက္ မယ္ေတာ္မွ ေမြးဖြါးခဲ့တယ္။

ဒီေန႔မွာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ မယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းဘို႔ ဘုရား အေမ၊ ဒို႔အေမျဖစ္ျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ဘို႔ လာၾကတယ္။ မယ္ေတာ္ မာရိယားဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္း ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ ဆိုတာ နားမလည္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းက႑ေတြ သူမကို ႐ိုး႐ိုးအမ်ိဳးသမီး တဦးကဲ့သို႔ ယူဆၾကတယ္။ Elizabeth  မယ္ေတာ္ရဲ႕အမဝမ္းကြဲ ကိုယ္တိုင္ ေၾကျငာခဲ့တာ မဟုတ္လား။ ]] အကြၽႏု္ပ္သခင္၏ မယ္ေတာ္၊ ဘုရား၏ မယ္ေတာ္၊ ကြၽႏု္ပ္ဆီသို႔ ၾကြလာေသာ ေက်းဇူးကို အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္ခံရပါသနည္း }} (လုကား ၁း၄၃) ။ ကက္သလစ္မ်ား အတူတူလာစုစည္းၿပီး ဘုရားမယ္ေတာ္၊ ဒို႔မိခင္ကို ခ်ီးမြမ္းဘို႔ လာၾကတယ္။

၂။ ထိုနည္းလည္းေကာင္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားရဲ႔ မိခင္မ်ား ေက်းဇူးကိုလည္း ေက်းဇူး တင္ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။ ဒီဘာသာတူစု႐ံုးေနတဲ့အထဲမွာ ပရိတ္သတ္ထဲမွာ မိခင္ေတြ၊ ေထာင္ေသာင္းခ်ီရွိပါတယ္။ ဗမာစကား ေကာင္း ေကာင္း မတက္တဲ့ Fr. Thomas D Souza  ကို သတိရမိတယ္။ နဘတ္ရြာ အညာမွာ ခရစၥမတ္ပြဲ ဩဝါဒေပးတဲ့ အခါ ပရိတ္သတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာပဲလို႕ ေျပာမဲ့အစား၊ ဒီမွာ ပဋိသေႏၶေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာ ဘဲ၊ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္ အေတာ္မ်ား ေနတယ္။ မိခင္မ်ားရဲ႕ရတနာ၊ မိခင္ျဖစ္ဘို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ မိမိတို႕ရဲ႕ ေသြးနဲ႔သားကို သားသမီးမ်ားနဲ႔ ေဝမွ်ခြဲေဝ ေပးတယ္။ ရတနာပါ။ တခ်ိဳ႕ လင္မယား ေတြဟာ လက္ထပ္ၿပီး  အေပ်ာ္ပဲေနခ်င္တယ္။ ခေလးမလိုခ်င္တဲ့ အတၱစိတ္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိ ေနတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔က်ေတာ့ မိခင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ ကိုယ့္အသက္ဟာ မိခင္ရဲ႕လက္ေဆာင္မြန္၊ ကိုယ့္ အသက္ဟာ မိခင္ရဲ႕ ရက္ေရာ ဆက္ကပ္မႈ၊ မယ္ေတာ္မာရိယားမ်ား (မိခင္မ်ား) အတြက္ သခင္ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

၃။ ဒို႔ မ်က္စိဖြင့္လိုက္ရင္ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္တဲ့ မိခင္မ်ားလို ေက်းဇူးမ်ား ျမင္ရတယ္။ ဥပမာ ဧရာဝတီျမစ္ဟာ ျမန္မာျပည္သူ/သား အားလံုးအတြက္ Sacred Mother to all people of Myanmar တစ္ျပည္လံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္ စီးဆင္းၿပီး အစားအစာနဲ႔ေရကို ေပးတယ္။ လယ္သမားမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့မိခင္။ ခရီးသယ္မ်ား အတြက္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ ေလွသေဘၤာမ်ားနဲ႔ သယ္ေဆာင္ေပးတဲ့မိခင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ အယူအဆအရ – လူသားေတြမေပၚေပါက္ခင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၄၅)သန္းက ဧရာဝတီျမစ္ဟာ တည္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေရွးျမန္မာဘုရင္ ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြကို ပင္းယနဲ႔ေရႊဘိုက လြဲလို႔ က်န္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြ ပ်ဴတို႔ရဲ႕ သေရခတၱရာ (ျပည္ၿမိဳ႕)၊ ပုဂံ၊ အင္းဝ၊ စစ္ကိုင္း၊ အမရပူရ၊ မႏၱေလး စသျဖင့္ၿမိဳ႕မ်ားကို ဧရာဝတီကမ္းေဘးမွာ၊ ဒီျမစ္ကို အေျခခံၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြ တည္ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ အရွည္ ဟာ မိုင္ေပါင္း ၁၃၅၀ ရွိၿပီး၊ အေရွ႕႐ိုးမနဲ႔အလယ္႐ိုးမ ေတာင္တန္းေတြ ၾကား ျဖတ္စီးလာရတယ္။

ပင္လယ္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ၾကည့္ရင္ ညာဘက္(လက်ာ္)ဘက္က စီးဝင္ တဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြဟာ မိုးေကာင္းေခ်ာင္း၊ မဲဇာျမစ္၊ မူးျမစ္၊ ခ်င္းတြင္း ျမစ္၊ ေယာေခ်ာင္း၊ စလင္းေခ်ာင္း၊ မုန္းေခ်ာင္း၊ မန္းေခ်ာင္း၊ မင္းတုန္းေခ်ာင္း။ ဘယ္လက္(လက္ဝဲဘက္) ဧရာဝတီျမစ္ထဲ စီးစင္တဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြဆိုရင္ မိုးလယ္ေခ်ာင္း၊ တပိန္ျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္၊ ျမစ္ငယ္(ခ) ဒုဌဝတီ၊ ေဇာ္ဂ်ီ ျမစ္၊ ပန္းေလာင္ျမစ္၊ စမုန္ျမစ္၊ ပင္းေခ်ာင္း၊ ေဒါင္းေသေခ်ာင္း၊ ယင္းေခ်ာင္း၊ နဝင္းေခ်ာင္း အားလံုး ဧရာဝတီျမစ္ျဖစ္သြားၿပီး တူည ေသာ  same destiny ပန္းတိုင္ခရီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ပင္လယ္ထဲစီးဝင္သြားတယ္။ အံဩစရာပါပဲ။ ကြၽႏု္ပ္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု တက္ညီလက္ညီ စုစည္းၾကၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ ခရီးပန္းတိုင္ သြားေနၾကတယ္ဆိုတာ မိခင္ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီးက အၿမဲဆံုးမေနတယ္။ သက္ေသျပေနပါတယ္။ ဧရာဝတီရဲ႕ထူးျခားခ်က္က ျမန္မာေျမမွာ အစျပဳၿပီး ျမန္မာေျမပိုင္ ထဲမွာပဲ ပင္လယ္ ထဲစီးဝင္ အဆံုးသတ္တဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ျမစ္ႀကီးစစ္စစ္ျဖစ္ေနတယ္။ မိခင္ဧရာဝတီဟာ လူမ်ိဳး ဘာသာစံု၊ သာသနာစံု သမိုင္းေၾကာင္းအရ ပထဝီ သေဘာအရ လူမႈစီးပြါးေရးအရ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ျမန္မာဆိုတဲ့ သေကၤတနဲ႔ခြဲျခားမရဘူးဆိုတာ သက္ေသျပ ေနပါတယ္။ ]] ျမန္မာ }} ဆိုတာ ဗမာလူမ်ိဳး အျပင္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုးကို ေျပာခ်င္တဲ့စကားရပ္ပါလို႔ အေလးအနက္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ျမန္မာ့အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာဝတီ မိခင္ႀကီးကို ထိပ္ကပိတ္ၿပီး တည္ေဆာက္မဲ့ ဆည္စီမံကိန္း ဟာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မဆက္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သဘာဝမိခင္ကေပးထားတဲ့ အဖိုးတန္ သယံဇာတ ရတနာျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေဒသ အပါအဝင္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး မိုင္ေပါင္း ၁၃၅၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို သဘာဝအတိုင္း ထာဝရတည္ရွိဖို႔ မိမိတို႔ အေသြးအသားကို ကာကြယ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာဘို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ေရကာတာ၊ ဆည္ေတြလုပ္တဲ့ေနရာေတြ ေျမငလ်င္ပို ထိတဲ့ အျပင္ ျမစ္ဆံုေဒသဟာ လည္း ေျမလ်င္ေၾကာမွာ က်ပါတယ္။ မိခင္ ဧရာဝတီႀကီး က်န္းမာပါေစ။ အသက္ရွည္ပါေစ။ ေဘးအႏၱရာယ္ အေပါင္း ကင္းရွင္းပါေစ။ အခုက အေမေတြအေၾကာင္းေျပာေနၾကတာ၊ မာရိယား သခင္မဟာ ဒို႔အေမ၊ မိသားစုမွာ ရွိတဲ့မိခင္မ်ား ဒို႔အေမ၊ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ဒို႔အေမ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။       ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေမဟာ အစိုးရနဲ႕တပ္မေတာ္လည္းျဖစ္တယ္။ ေကာင္းေသာ အစိုးရ မိခင္ဟာ သူရဲ႕သားသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးတယ္။ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဘို႔ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ပြင့္လင္းတဲ့ရာသီျဖစ္လာတာ (၈)ႏွစ္ခန္႔ရွိပါၿပီ။ အရင္က ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဖြင့္ဟေရးခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ဟာ မိဘမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒို႔ရဲ႕မိခင္မာရိယား- ျမန္မာျပည္ကို သံုးသပ္လိုက္ရင္၊ ဒို႔တစ္ဦးစီကို ၾကည့္လိုက္ရင္ သေဘာက်မလား၊ ေပ်ာ္မယ့္လား။ ၾကည္ႏူးမလား။ မယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အီဂ်စ္မွာ ပုန္းေရွာင္ေနရတယ္။ မယ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ သားေတာ္ေယဇူးနဲ႔ အတူတူ IDP မွာ ေနခဲ့ရတယ္။ ဒီေန႔ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ကယားေတြ စြန္႔စြန္႔စားစား ေနရတယ္။ မိမိသားေတာ္ ေယဇူး လိုပဲ အႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ မြန္ျမတ္ ဒါဝိတ္ ဘုရင္မင္းႀကီး၊ ေဆာလမုန္ဘုရင္ႀကီး လက္ထဲမွာ မိမိရဲ႕လူမ်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္ဘို႔ အပ္ႏွင္းထားတယ္။ ဒီဘုရင္ေတြဟာ ႀကီးမားေသာ ဥာဏ္ပညာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေမတၱာနဲ႔ သူ႔လူေတြကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ဘုရားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ မိခင္မ်ားပမာ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏိုင္ဘို႔ဆုေတာင္းေပးၾကရမယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ သတိထားမိၾကမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရတနာေတြဟာ လူနည္းစု တစ္စုသာ စိုးစံေနတယ္။ အက်ိဳးခံစားေနရတယ္။ မတရားလုယူ၊ က်ံဳးသိမ္းၿပီး၊ အလြတ္ေရွာင္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးအဆံုးသတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတရားမွ်တဘို႔ ဆုေတာင္း႐ံုမက ပါဝင္ပါတ္သက္ႏိုင္ၾကရပါမယ္။ မိခင္အစစ္မ်ားဟာ သားသမီး မ်ားအေပၚ ဘယ္ေတာ့မွ မတရား မက်င့္ပါဘူး။ သံလူကားေရးထားတဲ့ အခန္းႀကီး (၁)ကို ဖတ္႐ႈရင္ မယ္ေတာ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရး သီခ်င္းျမြတ္ဆိုထားတယ္။ ]] God will raise the lowly + humble the arrogant. He will send the rich away empty + fill the poor }} .

ဈဈမာနေထာင္လႊားေသာသူတို႔ကို ကြဲလြင္ေစေတာ္မူၿပီ။ ဘုရင္တို႔ကို ရာဇပလင္ေပၚမွ ခ်၍ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကို ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူၿပီ။ ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာေကြၽး၍ ရတတ္ေသာသူတို႔ကို လက္ခ်ည္း လႊတ္လိုက္ေတာ္မူၿပီ။ (လုကား ၁း၅၁-၅၃) ဒါဟာ ေကာင္းေသာေခါင္းေဆာင္၊ ေကာင္းေသာမိခင္ တစ္ဦးရဲ႕ က်င့္စဥ္ပါပဲ။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တကယ့္မိခင္မ်ား ျဖစ္ဘို႔ရာက စိန္ေခၚခ်က္ႀကီး တစ္ခုပါ။ ဒီႏိုင္ငံႀကီးဟာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ ျခင္းနဲ႔ ေကာင္းႀကီး ခံစားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သားသမီးေတြ မွ်မွ်တတ မစံစားရၾကဘူး။ လာမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူတိုင္း  (Same rights + duties) တာဝန္ဝတၱရားနဲ႔ ခံစားခြင့္ရရွိေစဘို႔ ဆုေတာင္းၾကရမယ္။  အမိမယ္ေတာ္ဟာ ျမန္မာျပည္ကို ၾကည့္ၿပီး ပထမေပ်ာ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ လယ္ေျမသစ္ေတာၾကြယ္ဝၾကတယ္။ သံယံဇာတ ေျပာျပမကုန္ေအာင္ ေဌးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ မယ္ေတာ္ ဝမ္းနည္းမွာက တတ္ႏိုင္သူ၊ စြမ္းႏိုင္သူ၊ ႏိုင္ႏိုင္သူေတြက မ်ိဳစားထားၾကတယ္။ သိမ္းသိုထားတယ္။ Nature + earth is our mother.  သဘာဝနဲ႔ ပထဝီေျမႀကီးသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔မိခင္။ မယ္ေတာ္ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တိုင္းရင္း သားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္႐ံုမကသံယံဇာတမ်ားကိုပါ ထိမ္းသိမ္း ကာကြယ္ေပးဘို႔၊ ဆုေတာင္းၾကရမယ္။ သံယံဇာတေပၚ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြရပ္စဲဘို႔ ဆုေတာင္းရမယ္။ မယ္ေတာ္သခင္မ မာရိယားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မယ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕တေတြဟာ ေညာင္ေလးပင္ပြဲလာတဲ့အခါ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလသည္ ႏိုင္ငံမွာ လံုးဝေအးခ်မ္းသာယာၿပီး တိုးတက္ေနေတာ့မယ္။ မယ္ေတာ္ တတ္ႏိုင္တယ္။ သားေတာ္သခင္ေယဇူးထံ ဆုေတာင္းေပးမယ္။ သခင္ေယဇူးက မျငင္းပါဘူး။

ကာနန္လက္ထပ္ပြဲ – အခြံ၊ ဗလာျဖစ္ေနတဲ့ အိုး (၆)လံုး empty pots of anxiety, war, displacement, poverty, discrimination + human trafficking စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြား၊ စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတတာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ၊ လူကုန္ကူးတာေတြ အစား စပ်စ္ဝိုင္အသစ္ျဖစ္တဲ့

၁။       ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း

၂။       စစ္မ်ားရပ္စဲ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း

၃။       ကိုယ္အိုး၊ ကိုယ္အိမ္စီျပန္ေရာက္ျခင္း

၄။       အားလံုးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျခင္း

၅။       တရားမွ်တျခင္း

၆။       အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္စြက္ ေပးပါလို႔ ဆုေတာင္းရေအာင္။ မယ္ေတာ္သခင္မ မာရိယား ဒို႔အေမ- အားလံုးရဲ႕ မိခင္ ၾကားဝင္ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီး အေမွာင္ထု ၿဖိဳခြင္းၿပီး အာ႐ုဏ္ဦး၊ မိုးလင္းႏိုင္ပါေစ။  ေက်းဇူးကမၻာပါ။

ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ဘို

 

1580  Views
Previous: သခင္ေယဇူး႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာပြဲေတာ္မဂၤလာအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေပးသနားေသာ တကမၻာလံုးအတြက္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတာ္
Next: မစၦားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္းအသစ္ကို ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွအပ တျခားသာနာမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳေနၾကၿပီ