၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လထုတ္ ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္ ထြက္ၿပီ

1-s

ေက်းဇူးရွင္ ဂ်ာနယ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား၊

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လထုတ္ ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္သည္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႕က ထြက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႕ စတင္ျဖန္႕ခ်ီေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္မူ ၀ါးရုံစာေပတြင္လည္းေကာင္း၊ မန္းဒေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္မူ၊ လာဖုန္းသီလရွင္ေက်ာင္း၊ နဂါးစာေပဆိုင္၊ သံ၀င္သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူအားေပးႏိုင္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ထပ္မံအသိေပးလိုက္ပါသည္။

နယ္တြင္ ဂ်ာနယ္ျဖန္႕ကိုယ္စားလွယ္လုပ္လိုပါက ဖုန္း-၀၉၄၂၁၀၀၆၇၄၁ ကို ဆက္သြယ္ၿပီးစုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။

အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာခ်ဴပ္ႏွင့္ဂ်ာနယ္မိသားစုမ်ား

913  Views
Previous: ကာတြန္း
Next: ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မွ သတင္းမီဒီယာပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေၾကညာ